واژه نامه سبز:راهنمای تصویری:

Greendic Guide
دانلود ویدئوی آشنایی با نرم افزار
Greendic install
دانلود ویدئوی روش نصب
Greendic news
دانلود ویدئوی واژه نامه در صدا و سیما